CHLADICÍ TECHNIKA

 
Nabízíme ventilátory pro elektrické skříně a chladicí zařízení, která jsou vyráběna pro použití v kritických bodech výrobního procesu. Naše zařízení je možno využít v mnoha průmyslových odvětvích:

 • Všeobecně hydraulika
 • Obráběcí stroje, svařovací stroje, laser...
 • Potravinářské stroje a procesy
 • Plastikářské stroje a procesy
 • Farmaceutický, chemický průmysl a obalová technika
 • Laboratoře a zkušební haly
 • Všeobecně průmyslové stroje a výrobní procesy

Vzhledem k minimální hlučnosti a vysoké účinnosti naše výrobky nepoškozují životní prostředí a nemají negativní vliv na člověka. Jakost a bezpečnost je zaručena shodou podle norem CE a osvědčením kvality ISO EN 9001, pečlivou výstupní kontrolou, kterou prochází každý výrobek.
 
 
 
 
 
 
 

 
Chladiče pro kapaliny - série GDV
Agregáty GDV jsou zkonstruovány pro chlazení a kontrolu vlastností průmyslových kapalin. V konfrontaci s předchozími sériemi je tato vyřešena z konstrukčního hlediska mnohem jednodušeji a také váha a rozměry jsou menší. Rám je řešen jako jeden celek, se všemi komponenty rozvrženými úsporně a lehce dostupnými. Chladicí okruh je chlazen stlačeným plynem z hermeticky uzavřeného kompresoru. Kondenzátor je chlazen systémem vertikálního táhnutí vzduchu. Ventilátory s velkým průtokem a ventilační systém zaručují bezproblémovou činnost všech komponentů i při zvýšené teplotě prostředí. Výparník-výměník tepla se skládá ze dvou koaxiálních měděných trubic, žebrovaných z důvodu zvětšení plochy pro tepelnou výměnu a tepelnou vodivost. Elektrický panel je maximálně zjednodušen pro snadné použití. Agregáty GDV v sériovém provedení mají napájení třífázové, 380 V, 50 Hz, dodávané jsou se zvedacími kroužkovými šrouby, plechovými lakovanými panely a antivibračními regulovatelnými podnožemi. Modely ve zvláštním provedení mají panely s popisy podle přání zákazníka, s oběhovým čerpadlem přizpůsobeným pro použitou kapalinu a příslušný průtok. Je zde možnost současně chladit dva oddělené okruhy a na přání se může namontovat prvek pro ohřev s termostatem pro zahřátí oleje před jeho uvedením do činnosti.

Chladiče GDV je možno použít pro:
 • Chlazení mazacího oleje
 • Chlazení hydraulického oleje
 • Chlazení dielektrických kapalin
 • Chlazení emulzí olej - voda
 • Chlazení vody


Chladiče pro kapaliny - série RACK

Chladič série RACK je inovované řešení, které dovoluje instalaci kompaktního chladiče jak pro vodu, tak pro glykolový roztok, v případě problémů s místem i přímo na hraně stroje. Tyto chladiče nabízí optimální technické řešení, kde kompaktnost, funkčnost a desing jsou nezbytným předpokladem pro zpracování nabídky v technicky rozvinutých oborech. Speciální uspořádání chladiče dovoluje zvláštní aplikace ve výzkumných laboratořích, ve farmaceutickém průmyslu, pro elektrovřetena, chlazení prům. automatizace, apod.


Chladiče pro kapaliny - série N

Chladiče série N jsou určeny pro chlazení vody nebo roztoků v uzavřených okruzích. Jednoduché a kompaktní provedení nabízí mnohostranné a výhodné využití pro chlazení ve strojírenství, chemickém a potravinářském průmyslu a ve farmaceutice.


Klimatizační zařízení série CP-CS

V průmyslovém odvětví, kde technologický standard nepřipouští žádné chyby, jedna z důležitých nezanedbatelných podmínek je správná klimatizace řídicích a kontrolních skříní. Jako odpověď na problémy s chlazením, zapojeného nutně v neprašném prostředí, vzdáleného od opracovávaného materiálu a vlhkosti skříní, jsou možná různá řešení, která mohou být rozdělena, jak je následovně uvedeno:

 • VENTILÁTORY: ventilátor slouží k ventilaci s nebo bez průchodu přes vnitřní filtr skříně nebo panelu. Toto je nejlevnější systém, ale málo výkonný.
 • VÝMĚNÍKY TEPLA: výměníky tepla na základě funkčního principu vyměňují více či méně rychle teplotu vydávanou zařízeními uvnitř skříní nebo panelů s teplotou vnější. Systém není perfektní, neboť závisí na okolní teplotě.
 • KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S CHLADICÍM KOMPRESOREM: jde o nejlepší systém, který vykazuje nejlepší záruku provozu, protože dovoluje optimální regulaci vnitřní teploty nezávisle na teplotě vnější. Udržuje výbornou vnitřní ventilaci skříní a panelů, zabraňuje navýšení teploty a odvádí obsaženou vlhkost. Zaručuje stupeň krytí IP 54, který zamezuje ukládání prachu a zbytků po opracovávání.